fbpx

Ergotherapie

Ergotherapie is er voor iedereen die door ziekte of een ongeval beperkingen ondervindt in het dagelijks leven. De ergotherapeut kijkt samen met u hoe uw beperkingen zijn op te lossen of te verminderen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de cliënt belangrijk zijn worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken en/of te behouden op het gebied van: zelfzorg, vervoer, wonen en vrijetijdsbesteding

Vergoeding

Ergotherapie valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Cz en delta lloyd verzekerden krijgen een vergoeding tussen de 65% en 100%.

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.