fbpx

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut bekijkt en onderzoekt de houding en de bewegingen van het kind. Elke leeftijdsgroep heeft haar eigen motorische ontwikkelingsniveau met de daaraan gerelateerde vaardigheden.

Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: een voorkeurshouding bij baby's, het rennen, hinkelen, springen, gooien en vangen, vallen, (sport-)blessures, de gymnastieklessen, een onleesbaar handschrift, geen voorkeurshand bij knippen, schrijfkramp of zintuigelijke prikkelverwerking kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht.

De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen middels onderzoek en testen (diagnostiek). Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld waarbij ouders / verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leekrachten, sportbegeleid(st)ers worden betrokken.

Kinderen leren spelenderwijs. De kinderfysiotherapie wordt daarom in spelvorm gegeven, passend bij de leeftijd van het kind. Het moet een uitdagende en motiverende behandeling worden, waarbij het kind zich de vaardigheden eigen maakt met veel plezier.

Vergoeding

Kinderfysiotherapie valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Met Cz en delta lloyd hebben we geen contract, deze verzekerden krijgen een vergoeding tussen de 65% en 100% van het bedrag, afhankelijk van uw polis. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. 

Niet nagekomen en niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wordt deze afspraak later afgezegd, dan kan de zorgverlener geen andere werkzaamheden meer plannen, en wordt de geplande tijd bij u in rekening gebracht. De kosten voor een niet nagekomen zitting zijn:  

1-ste keer (coulance tarief):                                  €18,-

2-de en volgende keren (tarief normale zitting):  €40,-

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.