fbpx

Kinderpsychologie

De ontwikkeling van kinderen en pubers verloopt niet altijd zonder zorgen. Soms kunnen problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van een kind of puber ontstaan. De kinderpsycholoog is er voor kinderen van 4-18 jaar en hun ouders. De psycholoog van Uniek is gespecialiseerd in problemen bij:
 1. Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen en intelligentie
 2. Het welbevinden op school, motivatieproblemen
 3. De aandacht (concentratie, impulsiviteit, AD(H)D), werkhouding en motivatie
 4. Sociale contacten (problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of leerkrachten of docenten) en autisme-onderzoek
 5. Emotionele problemen, zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid
 6. Psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid

De psycholoog onderzoekt, brengt de oorzaak in kaart en behandelt het kind/de jongere (en ouders) op een doelgerichte, oplossingsgerichte manier. Verder wordt altijd afstemming gezocht met school of andere betrokkenen, als dat nodig is. Uniek heeft een contract met de gemeente voor een vergoede dyslexiebehandeling. De dyslexiebehandeling kan ook op school plaatsvinden.

Voorbeelden van individuele behandelvormen die gebruikt worden zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering en speltherapie. Verder kunnen ouderbegeleiding en pedagogische begeleiding onderdeel zijn van de behandeling.
Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Een intake- of kennismakingsgesprek kan snel gepland worden. Meld u uw kind direct aan.
 
button direct aanmelden behandeling oranje
 
De zorg kan op school of buiten school gegeven worden. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van school en ouders. 
 
Onderzoeken kunnen zowel particulier (zonder verwijsbrief) als vergoed door de gemeente (met verwijzing wanneer het vermoeden van een stoornis bestaat) plaatsvinden.

Tarieven psychologisch en didactisch onderzoek zonder verwijsbrief:

 • Onderzoek naar mogelijke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie: € 990,-
 • Onderzoek naar aandacht en concentratie en/of gedragsproblemen: € 990,- 
 • Intelligentieonderzoek afhankelijk van het gebruikte instrument
  • Intelligentieonderzoek afname met de niet verbale intelligentietest SON (NT2 leerlingen): €495,-
  • Intelligentieonderzoek WISC of RAKIT: €650
  • Overige testen: 650

tarievenlijst psychologie 2020

Elk psychologisch onderzoek omvat een intakegesprek met ouders, cliënt, leerkracht en/of interne begeleider, een onderzoek, gebruik van onderzoeksmateriaal, tijd voor uitwerken, een adviesgesprek en een schriftelijk verslag van de bevindingen.

Daarnaast komt het voor dat een gedragswetenschapper benaderd wordt voor een consultatie, een second opinion of een multidisciplinair overleg. Bij deze vormen hanteren we een uurtarief van €90,-

Als na een particulier onderzoek een behandeling geïndiceerd is, dan geldt een tarief van €90,- per individuele behandelsessie van 45 minuten.

U kunt overleggen of school een deel kan vergoeden als de vraag van u gedeeld wordt door de school. Kijk bij vergoedingen om te zien met welke gemeentes wij een contract hebben voor het leveren van vergoede zorg, of neem contact met ons op. 

 

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.