Remedial Teaching

Om verschillende redenen kan er extra begeleiding nodig zijn om mee te komen op school. Met remedial teaching (rt) wordt er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. 

RT Uniek biedt ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met lezen, spellen of rekenen en aan kinderen met dyslexie of dyscalculie. De ondersteuning en kijkt naar wat het kind kan en waar het moeite mee heeft. Kijk bij Leespaleis en Rekentuin voor meer informatie.

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.