Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning  verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen.

Vergoeding

Remedial Teaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven Remedial Teaching

De kosten van remedial teaching zijn 65,-- per uur.

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.