fbpx

Remedial Teaching

Om verschillende redenen kan er extra begeleiding nodig zijn om mee te komen op school. Met remedial teaching (rt) wordt er extra ondersteuning verleend aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. 

RT Uniek biedt ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met lezen, spellen of rekenen en aan kinderen met dyslexie of dyscalculie. De ondersteuning is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen. Kijk bij remedial teaching voor meer informatie.

 
BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.