fbpx

Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een behandelwijze waarbij een kind tijdens het spelen laat zien wat er in
hem omgaat. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit vindt het vaak moeilijk om
over angsten, zorgen en problemen te praten. Spelen is voor een kind een
prettige en natuurlijke manier om zich te uiten. Het spel geeft het kind de
gelegenheid om met hulp van de speltherapeut te ontspannen, gedachten,
gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te oefenen met vormen
van gedrag. Het resultaat is dat het kind zich fijner gaat voelen en meer grip
krijgt op zijn eigen situatie.

Speltherapie kan kinderen helpen om te gaan met:

Emotionele problemen: problemen met het uiten van gevoelens, weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, faalangst, hechtingsproblemen.

Sociale problemen: moeilijkheden in de omgang met andere kinderen zoals niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag, moeilijkheden in de omgang met volwassenen zoals gedragsproblemen en niet goed luisteren.

Moeilijke ervaringen: verlies van belangrijke personen, verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling, mishandeling, verwaarlozing, ziekte, handicap of psychiatrische problemen van het kind zelf of gezinsleden, nare gebeurtenissen zoals een ongeluk of oorlog. 

Vergoeding:

Speltherapie wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar.

Contact:

Aanmeldingen voor speltherapie lopen via de GZ-psycholoog, die kan bij de telefonische intake kijken of speltherapie inderdaad een goede optie of dat een andere vorm van begeleiding (mogelijk vergoed) beter past. Deze telefonische intake is kosteloos.

Tarieven (incl.btw):

Kennismaking (telefonisch)    €  --,-
Intakegesprek    € 75,-
Spelobservatiesessie, Speltherapiesessie    € 75,-
Observatieverslag/Werkplan en Eindverslag    € 75,- 
Oudergesprek/begeleiding    € 75,-

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.