Privacy

Privacy website

Om u te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat u bij een formulier uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaat. U hoeft geen andere persoonlijke gegevens of een uitgebreide hulpvraag in te vullen, een indicatie over het onderwerp is voldoende. De informatie die nodig is kunnen we ook in een telefoongesprek uitwisselen.

Expertisecentrum Uniek gebruikt u gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Stelt u een hulpvraag, dan zal de praktijkmanager contact met u opnemen om te zien welke zorgverlener het beste aan u vraag kan voldoen, en in overleg uw gegevens doorgeven aan die zorgverlener. Als u uw aanmeldt voor behandeling, worden uw gegevens in eerste instantie naar de behandelaar die u op het formulier ziet gestuurd. Als de behandelaar u door vakantie of ziekte niet kan antwoorden, kan u ook door een collega worden teruggebeld. Wanneer u zich aanmeld voor een (Rots en Water)cursus die geen doorgang vindt, kunnen we u ook benaderen voor een cursus op een ander moment. We zullen u niet voor een ander soort cursus of behandeling benaderen. 

Privacy Zorgpraktijk

Expertisecentrum Uniek is gehouden aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit houdt onder ander het volgende in:

Geheimhouding: Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wel is het gebruikelijk dat we de huisarts en in sommige gevallen de school op de hoogte houden, hier wordt altijd uw toestemming voor gevraagd.

Inzien: Uw heeft het recht uw gegevens in te zien

Bewaarplicht: Uw dossier wordt gedurende 15 jaar bewaard conform de privacywetgeving. U kunt een verzoek doen om het dossier te vernietigen. 

 

Zorgpraktijk - Contactformulier

Vul a.u.b. uw naam in.

Ongeldig emailadres.

Vult u a.u.b. uw (mobiele) telefoonnummer in.

Vul a.u.b. de naam en plaats van de school in.

Vul a.u.b. het onderwerp in.

Ongeldige invoer

Captha
Ongeldige invoer

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.