locatie de hoeve gebouw


"Er komt weer uit wat erin zit"

Remedial Teaching

RT Uniek biedt individuele ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie en problemen met lezen en spelling of rekenen. Hiermee kunnen we specifiek inspringen op de punten waar het kind moeilijkheden mee heeft, op een manier die bij hem of haar past. De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. De behandeling is gebaseerd op bewezen behandelmethoden.

Hoe verloopt de begeleiding?

  1. U meldt zich aan de site of telefonisch en verstuurt het aanmeldformulier.
  2. Binnen 2 dagen wordt de eerste afspraak gemaakt en vindt het intakegesprek plaats. We maken kennis met u en uw kind, bespreken de (toets) resultaten tot nog toe als onderdeel van het diagnostisch onderzoek.
  3. Uit de resultaten van dit onderzoek weten we precies op welk niveau uw kind leest, spelt en/of rekent. Hieruit volgt een op maat gemaakt behandelplan met reële doelen voor korte en lange termijn. Mogelijke doelen kunnen zijn: het vergroten van de lees-, spelling- of rekenvaardigheid, het vergroten van het zelfvertrouwen en succeservaringen op school opdoen, beter strategiegebruik, leren omgaan met dyscalculie of dyslexie en het automatiseren van de basisvaardigheden.
  4. De begeleiding is ingedeeld in blokken van 12 weken met daarin altijd een toetsmoment en een evaluatie met de ouder.
  5. Voor de effectiviteit van de begeleiding is het noodzakelijk dat u thuis sámen met uw kind het huiswerk oefent. Gemiddeld 3 tot 5 keer per week 10-20 minuten.
  6. Tijdens de laatste begeleiding beoordelen we samen met u en uw kind de vooruitgang en evalueren we de gestelde doelen. U krijgt hiervan een eindrapport.

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.