locatie de hoeve gebouw


"Dankzij leespaleis kan ik weer meedoen"

Begeleiding Leespaleis

Het leespaleis biedt individuele ondersteuning bij dyslexie en problemen met lezen en spelling. Hiermee kunnen we specifiek inspringen op de punten waar het kind moeilijkheden mee heeft, op een manier die bij hem of haar past. De behandeling is gebaseerd op bewezen behandelmethoden die effectief zijn m.b.t. lezen, spellen en fonologische vaardigheden.

Hoe verloopt de begeleiding?

  1. U meldt zich aan de site of telefonisch en verstuurt het aanmeldformulier
  2. Binnen 2 dagen wordt de eerste afspraak gemaakt en vindt het intakegesprek plaats. We maken kennis met u en uw kind, bespreken de (toets) resultaten tot nog toe als onderdeel van het diagnostisch onderzoek
  3. Uit de resultaten van dit onderzoek weten we precies op welk niveau uw kind leest en/of spelt. Hieruit volgt een op maat gemaakt behandelplan met reële doelen voor korte en lange termijn. We halen resultaten op: het omgaan met de lees- en/of spellingproblemen, de lees- en/of spellingvaardigheid, het vergroten van het zelfvertrouwen bij het lezen en/of spellen, beter strategiegebruik en meer plezier in lezen
  4.  De begeleiding van uw kind bestaat uit 12 tot 16 afspraken. U mag aanwezig zijn bij de begeleiding en als morele steun.
  5. Voor de effectiviteit van de begeleiding is het noodzakelijk dat u thuis sámen met uw kind het huiswerk oefent. Gemiddeld 3 tot 5 keer per week 10-20 minuten
  6. Tijdens de laatste begeleiding beoordelen we samen met u en uw kind de vooruitgang en evalueren we de gestelde doelen. U krijgt hiervan een eindrapport

Praktische informatie 

Locatie: op school of op een locatie naar keuze
Tijdsduur: 12-16 weken aaneengesloten
Kosten: € 48,75 euro voor 45 minuten ondersteuning
U kunt in termijnen betalen

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.