locatie de hoeve gebouw


"Er komt weer uit wat erin zit"

Begeleiding Rekentuin

De Rekentuin biedt kinderen met (mogelijke) dyscalculie of verminderde rekenvaardigheid ondersteuning op maat door individuele behandelprogramma's. De begeleiding is erop gericht uw zoon of dochter (weer) te laten presteren op het niveau van de andere kinderen in de klas. De middelen die gebruikt worden zijn bewezen effectief m.b.t. dyscalculie.

Hoe verloopt de rekenbegeleiding?

  1. U meldt zich aan de site of telefonisch en verstuurt het aanmeldformulier.
  2. Binnen 2 dagen wordt de eerste afspraak gemaakt en vindt het intake gesprek plaats. We maken kennis met u en uw kind, bespreken de reken (toets) resultaten tot nog toe als onderdeel van het diagnostisch onderzoek
  3. Uit de resultaten van dit onderzoek weten we precies wat het reken niveau uw kind is. Hieruit volgt een op maat gemaakt behandelplan met reële doelen voor korte en lange termijn. We halen resultaten op:het omgaan met dyscalculie, automatiseren van de basisvaardigheden, tellen, reken strategieën, individuele rekenproblemen, succeservaringen op het gebied van rekenen.
  4. De begeleiding van uw kind bestaat uit 12 tot 16 afspraken. U mag aanwezig zijn bij de begeleidingen als morele steun.
  5. Voor de effectiviteit van de begeleiding is het noodzakelijk dat u thuis sámen met uw kind het huiswerk oefent. Gemiddeld 3 tot 5 keer per week 10-20 minuten.
  6. Tijdens de laatste begeleiding beoordelen we samen met u en uw kind de vooruitgang en evalueren de gestelde doelen. U krijgt hiervan een eindrapport.

Praktische informatie

Wanneer u de expertise van De Rekentuin particulier inzet dan zijn de kosten voor dit traject voor rekening van de ouders. 

Locatie: op school of op een locatie naar keuze
Tijdsduur: 12-16 weken aaneengesloten
Prijs: €48,75 euro voor 45 minuten ondersteuning
U kunt in termijnen betalen

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.