fbpx

locatie de hoeve gebouw


"Er komt weer uit wat erin zit"

Diagnostiek en behandeling

Een onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van dyslexie of dyscalculie, of dat er een specifieke leerstoornis is, zoals problemen in de executieve functies. Bij expertisecentrum uniek worden psychologische onderzoeken uitgevoerd om dit te bepalen. Een onderzoek vindt plaats verspreid over twee dagdelen, en bevat meerdere soorten testen, zodat dit altijd een breed beeld van het functioneren van uw kind oplevert. Dit wordt uitgewerkt in praktische handvaten waarmee men direct aan de slag kan.

Wat voor testen vinden plaats tijdens het onderzoek?

Tijdens het onderzoek vinden meerdere testen plaats, die een breed beeld vormen van het functioneren van uw kind. De volgende testen vinden plaats:

  • Bepalen van het IQ en de leercapaciteiten van het kind
  • Onderzoek naar het lees en spellingniveau (wat is de herkenning van lettertekens, hoe goed wordt gelezen, met welke regels zijn nog problemen)
  • Onderzoek naar reken specifieke vaardigheden (waar en wanneer valt het kind uit?)
  • Onderzoek naar sociaal emotionele problemen, die de lees en/of rekenproblemen kunnen verklaren of versterken (bijvoorbeeld angst of gebrek aan motivatie)?
  • Onderzoek naar de executieve functies (plannen en organiseren)

Wanneer spreken we van dyslexie of dyscalculie?

Om een diagnose dyslexie of dyscalculie te kunnen vaststellen, dient aangetoond te worden dat het kind een grote achterstand heeft met lezen en spellen of bij rekenen, welke ondanks extra ondersteuning niet of nauwelijks vooruit gaat.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Bij 3% van de kinderen wordt EED (Enkelvoudige Ernstige Dyslexie) als diagnose gesteld. Expertisecentrum Uniek is geaccrediteerd door het NKD om kinderen met EED met vergoeding volgens de Ambulante Jeugd GGZ te behandelen.  

Kijk voor meer informatie over onderzoek en vergoede behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij zorgpraktijk onder Kinderpsychologie

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.