locatie de hoeve gebouw


"Er komt weer uit wat erin zit"

Kosten

Particuliere ondersteuning lezen, spellen en rekenen

De ondersteuning door de remedial teachers wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
De kosten van remedial teaching zijn € 55,- per uur.
De kosten voor gespecialiseerde remedial teaching zijn € 65,- per uur.
Ook behandelingen van 30 of 45 minuten per week zijn mogelijk.

Onderzoek dyslexie en dyscalculie

Kijk voor meer informatie over onderzoek en vergoede behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij zorgpraktijk onder Kinderpsychologie

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.