fbpx

locatie de hoeve gebouw


"Er komt weer uit wat erin zit"

Dyscalculie

Sommige kinderen hebben opvallend veel problemen met rekenen. In dat geval kan er sprake zijn van ernstige rekenproblematiek of dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken-wiskundekennis (feiten en/of afspraken), die blijvend zijn ook na gedegen onderwijs (Ruijssenaars et al, 2004).
Een kind met dyscalculie kan geen betekenis en inhoud geven aan getallen. Het kan bijvoorbeeld tafels en plus-/minsommen niet automatiseren, heeft geen begrip van geldbedragen en heeft grote moeite met klokkijken en het schatten van hoeveelheden.

Hoe herken ik dyscalculie?

Het is belangrijk om dyscalculie tijdig te herkennen. Anders kan er een verkeerd beeld ontstaan bij de school/ouders van de capaciteiten van het kind. Voor kinderen kan dyscalculie leiden tot onzekerheid, frustratie, een negatief zelfbeeld of faalangst. Met professionele begeleiding en ondersteuning verminderen dit soort problemen en kan het kind in de klas beter meekomen met rekenen. Om deze redenen hebben onze dyscalculie behandelaars direct contact met de psycholoog na overleg met de ouders.

Dyscalculie uit zich in het algemeen als het kind:

 • moeilijk getallen aanleert
 • niet/nauwelijks leert automatiseren van rekenfeiten, zoals de tafels en sommen tot 10
 • gebruik blijft maken van niet functionele strategieën, zoals op de vingers tellen
 • ruimtelijk inzicht mist
 • moeite heeft met het plaatsen van getallen op de getallenlijn
 • cijfers in grote getallen door elkaar haalt
 • meetkunde en kloklezen ontwijkt
 • weinig inzicht heeft in het getallensysteem
 • het aanleren, onthouden en toepassen van oplossingsprocedures niet lukt, bijvoorbeeld bij het uitrekenen van (grotere) keersommen
 • moeite heeft met het halen van de rekensom uit verhaaltjessommen
 • onvoldoende een koppeling legt tussen vergelijkbare opgaven

BIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituut dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.