Vergoeding

Kinderfysiotherapie

De eerste 18 behandelingen in een kalenderjaar valt 100% onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Cz, ohra en delta lloyd verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 0% (CZ- Just polis) en 100% (sommige aanvullende verzekeringen, altijd nagaan bij uw verzekeraar!). Boven de 18 behandelingen kunt u een vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering, dit hangt af val de aanvullende verzekering.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn €40, voor de eerste keer wordt een tarief van €18 gehanteerd.

Jeugd- en kindpsychologie / Orthopedagogiek, vergoed door de gemeente:

Expertisecentrum Uniek levert binnen de zorgpraktijk ook vergoede zorg volgens de Jeugdwet. We zijn gecontracteeerd voor de meeste gemeentes waarin onze vestigingen zitten,  momenteel nog niet voor Nieuwegein en Rotterdam, en in Schiedam is alleen vergoede GGZ mogelijk, geen vergoede EED-behandelingen. In Naarden wordt de zorg nu nog niet vergoed, maar verwachten we binnenkort wel een contract met de gemeente te krijgen.

Typ (de eerste letters van) uw gemeente in onderstaande box om te zien of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de gemeente via Expertisecentrum Uniek. Hier staan de naam van de gemeentes in, deze kan afwijken van de naam van de plaats waarin u woont. Twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op. 

Wij zijn gecontracteerd in de regio's Utrecht-Zuid-Oost, Amersfoort, Foodvalley, RivierenlandKanMeer, Holland Rijnland, Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), MVS, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Kennemerland en Amsterdam Amstelland.

De zorg kan op school of buiten school gegeven worden. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van school en ouders. Om voor deze vergoede zorg in aanmerking te komen is er een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam nodig.

Jeugd- en kindpsychologie / Orthopedagogiek, particuliere zorg:

Onderzoek en advies bij het vastlopen of bij twijfels over de leerontwikkeling van uw kind is uiteraard ook mogelijk.
Wij kunnen bieden:

  • Onderzoek en advies bij mogelijke leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie € 990,=
  • Onderzoek naar aandacht en concentratie en/of gedragsproblemen: € 990,=
  • Onderzoek naar ontwikkelingsproblemen en/of emotionele problemen: € 990,=

Intelligentieonderzoek:

  • Afname met de WISC-III (WISC-V is al in bezit) intelligentietest: € 650,=
  • Afname met de SON (NT2-leerlingen): € 490,=
  • Afname met de RAKIT-2, voor leerlingen tot 7 jaar: € 650,=
  • Onderzoek en advies bij wisselende leerproblemen en verbaal-performaalkloof: €900,=
  • Onderzoek en advies bij schoolkeuze of vraag over doubleren kosten: € 485,=
  • Onderzoek en advies bij een vermoeden van hoogbegaafdheid kosten: € 685,=

Een onderzoek omvat gesprekken met ouders, leerkracht en/of interne begeleider, onderzoek, onderzoeksmateriaal, uitwerken en verslag.

Individuele behandelsessies (per uur): € 90,=

U kunt overleggen of school een deel kan vergoeden als de vraag van u gedeeld wordt door de school.

Ergotherapie

Valt 100% onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Cz, ohra en delta lloyd verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 0% (CZ- Just polis) en 100% (sommige aanvullende verzekeringen, altijd nagaan bij uw verzekeraar!).

Logopedie

Valt 100% onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Cz, ohra en delta lloyd verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 0% (CZ- Just polis) en 100% (sommige aanvullende verzekeringen, altijd nagaan bij uw verzekeraar!).

De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn €40, voor de eerste keer wordt een tarief van €18 gehanteerd.

Diëtetiek

Vergoeding van diëtetiek valt onder de basisvergoeding van uw zorgverzekeraar. U krijgt 180 minuten dieetadvisering vergoedt uit de Basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Daarnaast kan het zijn dat u extra aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering.

Remedial teaching

Wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten van remedial teaching zijn 65,-- per uur. Ook behandelingen van 30 of 45 minuten zijn mogelijk, voor meer informatie over remedial teaching kijk bij leespaleis en rekentuin.

Speltherapie

Speltherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt dit gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het onderdeel vormt van een psychologische behandeling, kan de gemeente een vergoeding bieden vanuit de jeugdwet. 

Tarieven Speltherapie:

Kennismaking (telefonisch) Eur -----
Intakegesprek Eur 75,-
Spelobservatiesessie, Speltherapiesessie Eur 75,-
Observatieverslag/Werkplan en Eindverslag    Eur 75,-
Oudergesprekken/begeleiding Eur 75,-
   

Rots en Water

De rots en water training wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars geven een bijdrage vanuit de aanvullende verzekering, kijk daarvoor in de voorwaarden van je verzekering.

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.